in

Azerbaycan Nasıl Bir Ülkedir?

Azerbaycan Kafkaslar’daki eski Sovyet Cumhuriyetidir. Bazen Asya, bazen Avrupa sınırları dahilinde değerlendiriir.

Ülke, Rusya ve İran arasında, batıda Gürcistan ve Ermenistan ile komşudur.

Hazar denizi boyunca uzanır. Nahcivan’a ait küçük özerk bir kısım Ermenistan ve İran arasında yer alır. Ayrıca Türkiye ile de kısa bir sınır çizgisine sahiptir.

Tarihi

Azerbaycan, Sovyetler Birliğinin 1991 yılında çöküşü le bağımsızlığını tekrar kazanmıştır. Azerbaycan’ın dağlık Karabağ bölgesinin Ermenistan sınırları içerisinde kalan kısmı savaşın asıl sebebidir.

Savaş sonunda Ermenistan, topraklarının %20’sini kaybetmiştir. Bu çatışma nedeniyle evsiz kalmış insanları ve yaklaşık 800.000 mülteciyi de desteklemek durumunda kalmıştır. 1994 ateşkesine rağmen Azerbaycan ve Ermenistan, aralarındaki dağlık Karabağ bölgesi sorununu henüz çözememişlerdir.

Ermenistan bu bölgeyi fiilen bağımsız bir cumhuriyet olarak bırakmış olsa da bölge, uluslararası alanda resmi olarak tanınmamaktadır.

Demografik Yapı

Nüfusun büyük bir çoğunluğu Türkiye ile çok benzer bir kültüre sahip olan Azerilerden oluşmaktadır. Azerbaycan’daki azınlıklar Lezgililer, Ruslar, Avarlar, Türkler, Tatarlar, Ukraynalılarve Ermenileri içermektedir.

Yerleşik halkın çoğunluğu Avrupa ve Rusya’nın sömürgecilik zamanlarında Müslümanlığa karşı olan tutumu serbest bırakmasına ve ülkenin sadık bir şekilde laik olmasına rağmen Şii Müslümanlardan oluşmaktadır.

Hükümet, Aliyev ailesi ve müttefiklerin bir kleptokrasisiydi. Yine de hükümet Türkmenistan, İran ya da Kafkasya’daki Rusya’da bulunan otorite kadar sert ve sıkı değildi.

Petrolün Ekonomiye Etkisi

1991 yılındaki bağımsızlığı takiben Azerbaycan, batılı şirketlerin bakımsız ama oldukça geniş olan petrol alanlarını geliştirmesine izin verdi. Özellikle 2000’li yılların başından itibaren petrol üretimi birdenbire arttı.

Yatırımlara rağmen bu yeni bulunmuş zenginlik kaynağının büyük bir kısmı, küçük bir grup insanın ve Bakü şehrinin elinde bulunmaktadır.

Bakü, yeni yapılar ile dolup taşarken ve orta sınıf gelişirken, ülkedeki tüccarların ve çiftçilerin bulunduğu geri kalan birçok yer daha fakir kalmıştır.

Çek Cumhuriyeti’nin Katı Trafik Kurallarına Dikkat!

Şangay’da Otobüsle Nasıl Gezilir?